Realty World България

ЗАЩО REALTY WORLD

Световна влиятелна марка
Още с влизането в системата в портфолиото ви ще откриете в готов вид проектите н Garanti Koza
С Управление-Коза се придобиват допълнителни приходи не само чрез наеми и продажби, но и чрез управлението на бази
Разпространена франчайз мрежа в Турция: в 30 области с повече от 200 офиса
44-годишен опит
Възможност за собствен бизнес
Постоянна образователна подкрепа с Realty World Академия
Не се заплаща такса за втория петгодишен договор
Постоянна консултантска подкрепа
Подкрепа с безплатни обяви в кариерните сайтове
Подкрепа с постери
Презентативна и рекламна сила на национално ниво
Технологична инфраструктура
Вечери за награждавания и мотивация
Подкрепа на корпоративното сътрудничество и офисите ви с допълнителни услуги
Свеждане до минимум на процента на грешките с професионалния екип