Realty World България

АКАДЕМИЯ REALTY WORLD

Ключът на успеха е Realty World - Турция

С динамичната си структура, сектора за недвижими имоти, има голям принос за икономиката на Турция. Успехът на този сектор се дължи на правилното анализиране на баланса между търсенето и предлагането. А тези, които осигуряват това, са консултантските организации за недвижими имоти. Портфолиото на сектора, който се разраства все повече, води до специализиране на консултантите в отделните сфери. Това се постига чрез съответно обучение. Най-важният фактор за бъдещето на една фирма не е количеството на човешките ресурси, който притежава, а знанията и уменията на служителите й. Обучението е процес при който индивидът по собствено желание прави необходимите промени в поведението си. Времето на обучения брокер е ценно. Работата му не се състои в това просто да покаже даден имот. Той знае да управлява кризи. Той умее да определя стойността на имота не просто като цена за квадратен метър, а като анализира местоположението, структурните особености и пазара. Наясно е със законодателството и онези части от него, които са свързани с работата му. Семейството на Realty World – Турция в потвърждение на всичко това, предоставя на брокерите и консултантите необходимите теоретически и практически знания от най-базисното до най-високото ниво, за да успяват да се справят с трудностите, с които ще се сблъскат при условията на пазара. Обученията по основно, средно и напреднало ниво, се извършват от специалисти по темата. Дори и намерението ви да е да бъдете шеф на собствения ви бизнес, в края на деня ще имате за цел да бъдете по-успешни и да печелите повече. Realty World ви поднася ключа за това не само да бъдете собственици на бизнеса си, но заедно с това да постигнете успех и печалба като работите в екип.