Realty World България

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Моля не забравяйте, че когато използвате сайта и/или услугите ни, приемате и настоящата „Политика за поверителност“.

В качеството ни на акционерно дружество за недвижими имоти Realty World, да пазим поверителността ви е един от главните ни приоритети, а в същото време е наше задължение и по закон.

Кои ваши данни събираме?

При посещение на уеб сайта ни, при регистрация за услугите ни, използване на платформата ни за действие, при абониране за бюлетина ни, когато кандидатствате за нещо определено или когато попълвате формуляр, ние изискваме определени ваши данни. В допълнение на това, може да се нуждаем да получим „информация“ чрез електронна поща, факс, телефонно обаждане или по всякакъв друг метод за комуникация. Моля не забравяйте, че този тип данни, по закона, прилаган в Турция, трябва да се съхраняват за известно време в регистрите ни.

С каква цел използваме данните ви?

Взетите от вас данни могат да бъдат използвани по следните начини:

 • Осигуряваме персонализиране на опита ви и възможност за продължително използване на профила ви;
 • Когато искате да закупите продукт от нас или сътрудниците ни, доставчиците ни на услуги, сътрудниците ни, извършващи съответните операции; а също и когато ползваме доверени трети лица или организации (които са в ролята на „съдружници“), както и за подобряване на уебсайта ни;
 • При необходимост да се свържем с вас относно предоставените ви услуги и да ви информираме във връзка с извършените от вас операции;
 • Подобряване на обслужването на клиентите ни с цел да ви предоставим по-добри услуги;
 • За да реализираме операциите ви и да изпълним указанията ви;
 • Да управляваме други характеристики на сайта със състезания, презентации, анкети;
 • Да управляваме продуктите и услугите, които ви предоставяме, включително и да даваме маркетингова информация, свързана с продукти или услуги, предоставени от нас или наши сътрудници;
 • Заедно с регламентираните в „Общи условия и разпоредби“ положения, да прилагаме закона в приложението;
 • Да изпращаме потребителското ви име, код и/или паролата ви;
 • Да ви информираме относно електронна поща, бюлетини или предимства, които смятаме, че биха привлекли вниманието ви;
 • Да съхраняваме съгласно закона информация в регистрите си, която да предоставяме в случай на поискване от Съвета за капиталовите пазари/Истанбулска борса или друга регулаторна агенция

Споделяме ли някаква информация с трети лица?

Ние по никакъв начин не продаваме, не търгуваме, не трансферираме и не споделяме личната ви информация с трето лице. Това положение не се отнася за сътрудниците ни, приели да пазят поверителността ви по начина, по който ние пазим личната ви информация. За да задоволим нуждата ви от даден продукт и услуга по възможно полезен и удобен начин, може да споделим част от личните ви данни със сътрудниците ни. Според определените ни взаимоотношения със сътрудниците ни, използването на личните ви данни от тяхна страна е ограничено. По закон, в случай, че сме принудени да предотвратим използването на услугите ни за фалшифициране и други недобронамерени цели или да запазим правата, имуществото и сигурността си, си запазваме правото да разкрием личните ви данни. В настоящата „Политика за поверителност“ под „информация“, се имат предвид данни, които не са лични или секретни. По този начин, вие от своя страна позволявате използването на данните ви в уебсайта ни или на други места, без да носите каквато и да е отговорност.

Използваме ли бисквитки (cookies)?

За да разберем и запазим информация за предпочитанията ви при следващите ви посещения на сайта, за да проследяваме по-прeцизно рекламите и за да разбираме по-добре посетителите на сайта ни, може да се случи да се договорим с наши Съдружници, които биха ни били в помощ. Информацията, която събират съдружниците ни от наше име е с цел развиване и прилагане на работата ни, и те нямат право да ползват данните за каквито и да е други цели. Имаме право да доставяме информация относно трети лица и организации, свързана със сътрудниците ни (трети лица и организации) в уеб сайта ни по наша преценка. Но в случай, че изберете да закупите продукт или да ползвате услуги, предоставяни от трети лица или организации, споделяйки с тях каквато и да е лична информация, тя не бива подлагана на проверка в съответствие с нашата „Политика за поверителност“. Моля не забравяйте, че уебсайтовете на тези трети лица и организации имат своя отделна, независима политика за поверителност. Поради тази причина, ние не сме обвързани и не носим никаква отговорност относно съдържанието на уебсайтовете или активността им. Ние нямаме контрол върху използването на данните, които вие сте предоставили или са събрани от уебсайтовете, както и върху самите организации. В съответствие с евентуално ваше уведомление за актуализация на данни или заявка, че напускате сферата на услугите ни, по регулаторен и законен начин, за да ви осигурим желаните от вас услуги, или за да водим съответна бизнес-документация, променяме или изтриваме ненужната част от личната ви информация. Наред с това, при всяко положение, имаме право да пазим постоянно събраната или анонимната информация, в съответствие със споменатите в „Политика за поверителност“ закони.

Промени, свързани с Политиката на поверителност

От време на време, поради конкретна необходимост, удовлетворението на клиента и законови рамки, могат да се извършат промени по настоящата Политиката за поверителност. При промени в Политиката за поверителност, ревизираната Политика за поверителност веднага ще бъде обявена на сайта ни.