Realty World България

СПЕЧЕЛИ ПОВЕЧЕ С УПРАВЛЕНИЕ-КОЗА

С Управление-Коза не оставяме работата на случайността. Ние управляваме съоръженията

С Управление-Коза, създадено през 2005 г. от акционерното дружество за строителна промишленост и търговия Гаранти Коза и чието основен акционер е строителната група, лидер в Турция - Гаранти Коза, офисите ни печелят повече. Управление-Коза, което предоставя управлението на всички бази, от охраната до чистотата, от обслужване на рецепция до технически услуги, от пейзажа до частни медицински услуги, може да представи опита си на клиентите на офисите ни.

Взимайки проектите в собственото си портфолио, не просто продават и дават под наем, а поемайки ръководството на базите, предоставят цялостно обслужване и получават допълнително възнаграждение.

За повече информация: http://www.kozayonetim.com/